Κορυφαίος μετατροπέας JPG

Μετατροπή JPG στην αρχή των ακόλουθων γραμμάτων

Μετατρέψτε την αρχή των ακόλουθων γραμμάτων σε JPG