Σπίτιβίντεο Μετατροπέας

Υποστηρίζει 3.688 διαφορετικές μορφές μετατροπής.

Supported Formats

Format
Description
Conversions
Μορφή αρχείου 3GPP2
Αρχείο πολυμέσων 3GP
Σύνθετη μορφή δημιουργίας
Σύνθετη μορφή συστημάτων
Προηγμένη κωδικοποίηση βίντεο Υψηλή ευκρίνεια
Ενσωμάτωση ήχου βίντεο
Αρχείο ψηφιακού βίντεο
Κωδικοποίηση βίντεο υψηλής απόδοσης
Αρχείο βίντεο Blu-ray BDAV
Αρχείο βίντεο MPEG-4
Αρχείο Matroska
Apple QuickTime ταινία
MPEG-4 Μέρος 14
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Μετακίνησης Εικόνων
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Μετακίνησης Εικόνων
Αρχείο βίντεο AVCHD
Μορφή ανταλλαγής υλικού
Μορφή ανταλλαγής υλικού
Ogg Vorbis Βίντεο
Αρχείο RealMedia
Μεταβλητό BitMax RealMedia
Macromedia Flash (SWF)
Αρχείο ροής μεταφοράς βίντεο
Αρχείο ροής μεταφοράς βίντεο
Αρχείο αντικειμένου βίντεο
Αρχείο βίντεο WebM