ΣπίτιEbook Μετατροπέας

Τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα γραφικά και τα έγγραφα μετατρέπονται το ένα στο άλλο.

Supported Formats

Format
Description
Conversions
Αρχείο HTML με αρχεία
Μέσα ενημέρωσης της Sony
Άνοιγμα Αρχείου eBook
Φορητή μορφή εγγράφου
Palm Markup Language
Psion Series 3 Αρχείο eBook