Κορυφαίος μετατροπέας DOC

Μετατρέψτε την αρχή των ακόλουθων γραμμάτων σε DOC